نعمت نوعی کوزه‌تپراقی

نعمت نوعی کوزه‌تپراقی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: غلام
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نوعی-فرعی