محمدرضا لاچین‌پور

محمدرضا لاچین‌پور

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حاجعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.