زهرا رحمانی لاهوت

زهرا رحمانی لاهوت

زادروز: ۸ شهریور ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: اکبر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۴۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

زهرا-رحمانی-لاهوت