سیمین لوئی

سیمین لوئی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

لوئی