ترانه لطفعلیان

ترانه لطفعلیان

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۱۵ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: نصر‌الله
پیشه/تحصیلات: حقوقدان/ دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: حزب رنجبران

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۶
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

مرتضوی، ب. (۱۳۷۸). سیاووشان: یادواره جان‌باختگان حزب رنجبران ایران. کلن. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.