عزیزه مددپور

عزیزه مددپور

زادروز: ۵ تیر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: هوشنگ
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مددپور