محمد مدنی کاشانی

محمد مدنی کاشانی

زادروز: ۲۵ آبان ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اصغر
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مدنی-کاشانی۱