سعید مدغم

سعید مدغم

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
نام پدر: مهدی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۶۸
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.