حسین محبوبی نیه

حسین محبوبی نیه

زادروز: ۲۱ فروردین ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۴ آبان ۱۳۶۷
نام پدر: امیر
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال آخر دامپزشکی دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۷
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.