مهناز نجاری

مهناز نجاری

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.