زلفعلی محمدپور قادی

زلفعلی محمدپور قادی

زادروز: ۱۰ مهر ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: رحمت
پیشه/تحصیلات: درجه‌دار شهربانی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۱
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

محمدپور-قادری