محمد (منوچهر) مهیائی

محمد (منوچهر) مهیائی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۷
نام پدر: حسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۲
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.