غلامعلی کلاته ملائی

غلامعلی کلاته ملائی

زادروز: ۱۷ فروردین ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.