حسن ملکوتی

حسن ملکوتی

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۲۰ آذر ۱۳۶۱
نام پدر: نوروزعلی
پیشه/تحصیلات: کارمند
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۳
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.