منصور احمدی

منصور احمدی

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: مهدی
پیشه/تحصیلات: قهرمان ورزشی، دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۲
شماره: ۴۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.