منصور دولت‌آبادی

منصور دولت‌آبادی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۹ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۴۴

منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.