مهرزاد منصوری بیگدلی

مهرزاد منصوری بیگدلی

زادروز: ۹ بهمن ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۵
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

منصوری-بیگدلی