نورالله منظور

نورالله منظور

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اصغر
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۶۰
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

منظور