علیرضا مرندی

علیرضا مرندی

زادروز: ۱ فروردین ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: قاسم
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مرندی