زینت مرضیه رضائی

زینت مرضیه رضائی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.