مسعود زمانی

مسعود زمانی

زادروز: ۳۱ مرداد ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محسن
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

زمانی