مسعود مولایی

مسعود مولایی

زادروز: ۷ بهمن ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمداسماعیل
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۵
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.