مسعود امیدی

مسعود امیدی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: جواد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.