مسعود (ساسان) سعیدپور

مسعود (ساسان) سعیدپور

زادروز: ۲۸ تیر ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدرضا
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی صنایع
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.