معصومه (نسرین) قاسمی

معصومه (نسرین) قاسمی

خاکسپاری: ۳۱ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۳
شماره: ۵۴

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.