جعفر مازندرانی

جعفر مازندرانی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدتقی
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۹
شماره: ۵۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.