مهدی شریفی

مهدی شریفی

زادروز:
خاکسپاری: ۱۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حسینعلی
پیشه/تحصیلات: کارمند بانک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.