مجید محرابی

مجید محرابی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.