محسن مهری داوان

محسن مهری داوان

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: لطیف
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۸
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.