مهری شفیعی

مهری شفیعی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سهراب
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۷
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.