منیره ذاکری مهرجردی

منیره ذاکری مهرجردی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالرحیم
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ذاکری