امیرحسین معراج‌محمدی

امیرحسین معراج‌محمدی

زادروز: ۲۱ آبان ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: مرتضی
پیشه/تحصیلات: کتابفروش
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.