غلامرضا میرابی

غلامرضا میرابی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: دانش آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.