زهرا (فرشاد) میرآفتاب

زهرا (فرشاد) میرآفتاب

زادروز: ۳۱ فروردین ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: مهندس طراحی و شهرسازی، دانشگاه آیوا (آمریکا)
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.