سید حمیدرضا میرافضل

سید حمیدرضا میرافضل

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

میرافضلی