سید اسماعیل میرباقری طباطبائی

سید اسماعیل میرباقری طباطبایی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۶ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: نصرالله
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۶
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.