مهین‌السادات میرحبیبی

مهین‌السادات میرحبیبی

زادروز: ۲۶ اسفند ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: سید ابوالحسن

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.