خدیجه میرزایی

خدیجه میرزایی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: عیسی
پیشه/تحصیلات: دبیر تربیت معلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.