محمدمحسن مدیر شانچی

محمدمحسن مدیر شانچی

زادروز: ۱۳۲۷
خاکسپاری: ۲۲ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: از رهبران چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۵
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.