محمد حیدری‌ مقدم

محمد حیدری‌ مقدم

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: فدائیان خلق (اکثریت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.