الهه محبت

الهه محبت

زادروز: ۴ خرداد ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

محبت‌فر