منصوره محبتیان

منصوره محبتیان

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: میرحسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی رشته‌ی آمار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.