محمدعلی عرفاتی

محمدعلی عرفاتی

زادروز: ۱۳۲۶
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: کارمند بیمه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.