محمدعلی قربانی

محمدعلی قربانی

خاکسپاری: ۱۸ مرداد ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۱۰۹
شماره: ۴۷

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.