امیرسعید محمدحسن

امیرسعید محمدحسن

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۷ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۵
شماره: ۵۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.