سکینه محمدی اردهالی (مادر ذاکری)

سکینه محمدی اردهالی (مادر ذاکری)

زادروز: ۱۳۰۳
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: خانه‌دار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۷
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.