علاءالدین محمدخواه

علاءالدین محمدخواه

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دکتر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.