محمدرضا ابوالحسنی

محمدرضا ابوالحسنی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: جعفر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۳۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.