محمدرضا عظیمی

محمدرضا عظیمی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمدنبی
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.