فرخنده محمدتقی

فرخنده محمدتقی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالقاسم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.